Els nostres serveis

 • Tramitació de préstecs hipotecaris i / o Personals.
 • Assessorament financer per refinançament del deute.
 • Tramitació de cèdules d'habitabilitat, certificacions energètiques, certificats de solidesa, llicències d'obra i activitats etc.
 • Tramitació de desnonaments..
 • Gestions amb la càmera de la propietat (nou contracte o cancel·lació).
 • Tot tipus d'assegurances (impagaments de lloguers, de la llar, vehicles ...).
 • Reformes, mudances, neteges, pintura ...
 • Contractes d'arrendament d'habitatge, local o pàrquing.
 • Contractes de compravenda i arres.
 • Annexos als contractes d'arrendament.
 • Canvis de titularitat i domiciliació en subministraments.
 • Renovació de contractes d'arrendament.
 • Sol·licitem notes simples del registre.
 • Serveis de fotocòpies i fax nacional i internacional.
 • ...